uit de geest geschreven

Het beest is uit zijn kooi,                                                                                                                          en zal getemd worden.                                                                                                                                                                                                          4-4-2023                                   

Matrix.

Er is geen enkele sprake van De Matrix, als u het over een Matrix heb, heeft u het over een Matrix die puur persoonlijk is, die mensen in kwestie voor zichzelf hebben gecreerd.            Dit is ook waarom een ieder het op eigen wijze beleef, zo heb je mensen die er kennelijk minder of zelfs geen hinder van onder vinden .                                                                          Het moment dat de mens gaat inzien en zich zelf als de creator van Al herken, ( zo boven zo beneden) zal die mens beseffen dat het niets anders is dan waar zij zelf voor gekozen hebben, en op zich is daar tijden niets echt mis mee geweest, maar de cyclus gaat door en is ook Al omvattend van daar de periode van dit Matrix bewustzijn voor bij is en men nu spreekt over het grote ontwaken.                                     9-2-2023                        

Je behoeft niet je frequentie te verhogen om in de nieuwe wereld te komen,

je bent er al.

Wanneer je frequentie verhoogt, word je jezelf daarvan gewaar.

De hoger de frequentie, de meer de gewaarwording.

Kreupele gedachten


Bevrijd jezelf van de gedachte dat wat een ander van je vindt belangrijk is

misschien voor de ander maar absoluut niet voor jou

het zal niets maar dan ook echt niets aan jou veranderen

voor de ware Ik die jij ben

die altijd is geweest

die altijd zal zijn.                                                                 3-1-2023

Er is een groeiend Besef van de Gewaarwording.

                                                                                          12-12-2022

Het Heel Al

Zo even snel bedacht bevind dit zich hoog boven en ver weg van ons,

Maar de waarheid hier over is natuurlijk anders, het bevind zich namelijk niet hoog boven ons wij bevinden ons als mens in het, zoals de dieren planten het water en ja de lucht en ga zo maar door want dit alles is het Heel Al.

Wij hebben ons er lang niet meer mee vereenzelvigd, vaak gedacht dat is kost voor astronomen en sterrenkundigen, maar wij zijn per definitie onder deel er van.

En zijn nu bezig met een enorme inhaalslag hier van bewust te raken, en dat dit gepaard gaat met de nodige worstelingen, blijkt uit alle roerige tijden die wij nu mee maken, onze geestjes worden Aardig op de proef gesteld.

Het ene fenomeen is nog niet achter de rug of het volgende dient zich alweer aan, dit Al zal er voor zorgdragen dat wij, de mens niet weer lekker lui achter over kunnen leunen in onze comfort zone, maar nu eindelijk eens gaan INZIEN!

En geloof mij lieve mensen, het zal niet alleen een of ander politiek steekspel zijn dat ons de das om wil doen, of de intens heftige rampen waar onder watersnood natuur branden en of epidemie verschijnselen, de langer wij de waarheid niet onder ogen willen zien des te meer zal het Universum ons blijven motiveren om met ons allen de draad op te pakken en de verbinding te herstellen, en ons niet meer te laten verleiden om welk een rede dan ook, de draad als trekkoord te gebruiken als in een touw trek wedstrijd, of te wel geen strijd meer tegen elk ander, maar een complete fusie / eenheid zodat wij weer als een passen in de grote puzzel die het HEEL AL heet ! 

WELKOM in De nieuwe Wereld

De wereld waar al is

De wereld zonder behoeften

De wereld zonder denk beelden

De wereld zonder dwang

De wereld van wezen

De wereld zonder gevang

De wereld zonder bedrog

De wereld zonder onderdruk

De wereld van zijn

De wereld van het al belang

De wereld van rechtschapenheid

De wereld die klopt, gelijk het hart

De wereld van liefde.                                                                                  16-2-2022

De pacht op ons de mensheid loopt af

De macht hebbers zullen hen pacht brieven in leveren

Dit tijd perk van duisternis zullen wij verlaten, en ons wezen zal ons terug geschonken worden, deze periode waar wij veel van geleerd hebben was nodig zoals een fysiek lichaam

zo nu en dan opgeschoond word met een griep (genoemd) om alle stoffen die afgestoten dienen te worden uit het lichaam te verzamelen, en door middel van de bekende symptomen af te voeren.

Wij de mensheid zullen geen onder wezens meer zijn onze krachten zullen ons teruggegeven worden, dit nieuw proces zal veel open baren en verlichting brengen 

En zo zal het zijn.  

Whats behind source 

do not be afraid when it opens his doors

no way you can comprehand whats dare

nothing to compare

So !!

Are you a traveller or not ?

Be ready for new existens new forms

new creations new life new being.


Thanked you for your offer.


HET NIEUWE BEGIN

6 maart 21

Zo als het schip de trossen los gooit, en het aan een nieuwe reis begint, zo zullen wij als mens een nieuwe weg inslaan ons nog niet bewust van de bestemming.

Het besef zal groeien tijdens deze fase van ons bestaan, het bestaan zonder begin en zonder end.

De schellen zullen van de ogen verwijderd worden, en er zal ons een vernieuwde levens adem in geblazen worden.

Van wennen is geen sprake, het zal een ieder wel bevallen en we zullen elk ander nieuw leren kennen, ook vreemde zaken zijn er niet meer alles is bekend. 

Een totaal nieuw begin zoals het schijnt, en toch zo oud.  

Er zal ook geen verschil meer zijn, allen gelijk waardige wezens met die zelfde taak als doel. In dit schrift zal het u wel kunnen bevreemden maar dit is een puur oud aards verschijnsel, wat niet wilt zeggen dat u deze aarde zult verlaten, maar wel deze aardse vormen zult los laten.                          

Deze verschuiving vind al geruime tijd plaats en zal zich in tempo versnellen, niets om u zorgen over te maken in tegen deel het is al wat u zal wensen en zelfs meer dan dat.      

Lieve mede mensen maakt u zich dus geen zorgen, daar wat zijn zal zal zijn, deze tekst staat in uw oude geschriften, niet gedragen in uw denken wel in uw zijn.  

En u zal daar, weer gaan kennen en herkennen wat belangrijk voor u is.  

Ook vragen zijn er niet meer, een welke vraag is direct een stimulans in u zelf die u aan zet tot handelen wat u zult bezigen, waarvan u bewust zal zijn een taak is. 

Dus lieve mensen grote verschuivingen in bewust zijn die tot een nog groter doel zullen leiden.  

En tot slot, u zal u ook nimmer vervelen, daar dit een van de vele aardse beslommeringen is die niet meer van dienst zijn.

Vaarwel uw nieuwe reis.                                                                                                                                                                                                                                                     

DE NIEUWE TIJD.

In deze tijden zouden wij elk ander steun moeten geven. Maar het beeld gegeven vertoond nog immer die eens zelfden strijd van de mens gericht op nota bene zijn mede mens, dus op zich zelf, en dit wel tijdens het groots EVOLUTIE proces waar ook zeker de mens zich in bevind. Het is van daar het bewust worden, hier van enorm belang is.

Te meer wij absoluut niet los van het geheel zijn, dus er moet om reden getracht een ieder hier de aan dacht op gevestigd te krijgen.                                                                                    

Wij zijn hier in alle schijn wel is waar een klein doch belangrijk en onmisbaar deel, en zullen als van zelf worden mee gevoerd in het proces. 

Een gevolg zal zijn dat het UNIVERSUM zich laat gelden, en dit niet langer daar mee op zich laat wachten, sterker het gevolg is als van zelf sprekend, (in naar aardse term uitgedrukt) reeds in gang gebracht, en zal met de dag merkbaarder voelbaarder en uit eindelijk zichtbaarder zijn, voor een ieder op aarde bevindende mens en ziel, en voor deze nauwelijks te bevatten vorm en tempo. 

Deze is een node gelijk een pleister die met een ruk van de wonde verwijderd word, denkend hier bij aan de zachte heel meester die een stinkend wond achter zou kunnen laten. 

DE rek is er bijna uit lieve mensen, dit is niet de waarschuwing , maar een bood schap niet anders als verkregen uit het logisch KOSMISCH gevolg, daar wij in verbonden zijn, en dus het menselijk aspect van zelf sprekende meegevoerd zal worden in dit door niets en of niemand te stoppen proces van EVOLUTIE.

OOK DAT NIET WIL 
ZAL ZIJN !                                                                                          

HET LOS LATEN VAN DE SPOEL

Wij zijn hier op aarde als een, gewikkeld op een spoel


Deze is als waar een nood, zodat wij verbonden blijven.

Nu wij in de ontwikkeling van deze spoel des levens zijn en daar van reeds een aanzienlijk deel zich in het Heel Al bevind, blijven wij immer verbonden met het nog op de spoel aanwezig, en het ene end blijft van gelijk belang het ander.

Naar mate de spoel meer en meer ontwikkeld, wat waarachtig is zullen wij bevrijd raken van de spanning, en meer bewust zijn van allerlei, en er uiteindelijk een totaal aan beelden ontstaat, zie dit als een spinnen aan garen, dit is meer dan een simpel vergelijk.

Er is van een divers aan levens een kleurrijk draad gesponnen wat op de spoel des levens is gewikkeld, deze spoel eens vol word nu afgewikkeld, wat in de lang er voor tegen gesteld draad een motie op roept, probeer hier een beeld in te vinden.

In deze beweging verkeren wij de mens de draad nu, het is niets anders dan deze vergelijking.

Beste mensen er is nog genoeg te Be leven, eer de spoel compleet afgewikkeld is, en we zijn Aardig op weg naar ons volledig bewust zijn, nogmaals het is de afwikkeling van deze levens cyclus (draad) die zo nu en dan een verwarring kan veroorzaken (brengen) in ons beleven.

Het is dan ook daar, van een groot belang dat wij als individu trachten de ontspanning er in te brengen, zodat de verwarring een zo veel als mogelijk uit het collectief verdwijnt en ook blijft.

Zoek een Natuurlijk tijd verdrijf (ontspanning) de tijd is er naar, besteed deze op positieve wijze tot het algemeen nut, de meer zielen dit inzien des te meer bevrijding vreugde daar door  zal ontstaan.

Dus beste lieve mede garen, want zoveel anders zijn wij niet, een maal los van deze spoel zal er een fraai draad zijn ontstaan waar een pracht van kleed zal worden geweven, dat ons weer een volgend stuk in en van ons bewust zal maken en het pad van evolutie/ groei ons verder zal voeren het Universum in.


Een belangrijk boodschap     
9 februari 21

Feest in de geest.

Het is feest in de geest ieder moment een welke ziel hier op aarde inzicht vertoont in het wezen.

Hij of Zij wordt door allen daar aanwezig geprezen voor de vooruitgang, er wordt niet naar wat wij hier op aarde als onvolmaakt heden kennen gekeken, maar naar de groei van het zelf zijn, onvolmaakt heden zijn er niet in de geest alles is groei.

Ik zelf heeft zulks een moment in totale vreugde ook mogen ervaren, ik wist niet dat ik zo een massa aan bevriende en kennende zielen had, maar zij gaven mij de volledig blijk van een diepe herkenning.

De beleving van dit al, en de wijze van ervaringen lijken mij nieuw, en toch niet onbekend.

Je zou denken te dromen, maar nu ik dit schrijf kan ik niet meer om het weten heen, en sterker nog zie dit (wakker) zijn, juist meer en meer als een grote droom toestand, en er is geen arts of wetenschapper die mij van dit gevoel en weten af zal kunnen brengen.

Mag hier bij ook wel op passen dat deze mij niet voor lotje willen verklaren, (grapje).

Het leek mij ook als of er een staande ovatie gegeven werd met applaus, dit was voor mij een ongekend diepe ervaring en emotioneel maar zonder tranen, er was alleen blijdschap

Lieve mensen als ik dit een zes maanden hier voor had ervaren zou ik hebben getwijfeld aan mij zelf en dit niet hebben op geschreven.

 Ik voel nu sterk dat niet alleen ik voor nieuwe ervaringen en uitdagingen staat, maar de gehele wereld binnenkort zaken niet langer zal kunnen ontkennen en of er van weg kan kijken, werkelijk grootse veranderingen staan ons allen te wachten, schrik hier niet van ook al word de verbazing voor sommige van u wellicht zo nu en dan te groot, stel u er voor open, dit zal uw transitie een stuk vereenvoudigen en versnellen.

Het is geweldig kan ik u nu vast vermelden wat ons te wachten staat, maar wel in de zin van alleen goeds. 

Zijn wij de enige?     6 februari 21

Er zijn inderdaad verschillende bestaan en levensvormen hier op in en om deze aarde aanwezig, sommige van deze vormen hebben geen kennis van elkaar, anderen weer wel en zullen elk ander daar in het bestaan niet hinderen, sterker zij kunnen en zullen bijvoorbeeld ons de mens in het bestaan bijstaan met kennis en ontwikkeling, en zijn daar naast ook met het eigen wezen bezig.

Anderen daar in tegen zijn zich totaal niet bewust van ons bestaan maar kunnen daar in ons wel storen (en vice versa), wat weer afhangt van hoe wij onze aanwezigheid hier nuttigen en of bezigen, zoals eerder vermeld lopen al deze vormen van bestaan / energie zoals de onze zeg maar kris kras door elkaar.

Hoofdzaak hier in is de voor ons bekende balans, die hier voor al deze vormen dus ook voor de onze, uiterst belangrijk is.

Het zijn zoals u zult zien vaker de meest (schijnbaar) eenvoudige zaken, die een belangrijk tot zeer belangrijk rol in al deze bestaan / levens vormen spelen.

Zij die zich daar bij niet terdege bewust zijn kunnen hier in een on balans veroorzaken, wat een schadelijk effect met zich mee kan brengen, waar van wij de gevolgen ook hier en nu (zo een beetje) ervaren, het is daar om van een uiterst belang dat ook wij ons blijven bezigen met het verruimen van het bewust zijn, wat weer daar mee niet alleen ons eigen wezen (mensheid) hier op aarde zal dienen, maar ook de anderen.

De dienstbaarheid is een prioriteit in deze, het draait allemaal om in en door elkaar, eigenlijk met alle kenmerken waarmee wij al bekend zijn.

In feite is ons ook niets on bekend, het is meer een staat die ook wel vergeleken word waar wij in verkeren gelijk aan het wakker worden, en met elk moment van zijn de situatie om ons heen beter gaan zien en begrijpen, lieve mensen u zou kunnen weten, en nogmaals dit doet u ook, hoe simpel het allemaal is, ik zou eerder onze toestand nog het beste met een zware hersen schudding willen vergelijken waarvan wij met zijn allen herstellende zijn, en eigenlijk hebben wij ook een enorme dreun opgelopen, in ons bestaan, en wel een waar van een tweede waarschijnlijk ons gehele eeuwig bestaan, in gevaar zou kunnen brengen, in ieder geval ons een enorm stuk terug zal plaatsen in de evolutie, en zie hier de ernst van in, en het gaat hier bij niet alleen om die van ons, er zijn namelijk wezens en vormen vele malen kwetsbaarder dan wij, zoek en ken hier in ook uw verantwoording gelijk aan die wij hier ook voor elk ander hebben, en of wij deze aanvaarden of niet hij is er wel, en wel als wet, de wet van oorzaak en gevolg te verstaan.

Zie hier de volle waarheid van in, en accepteer deze eigenlijk luttele nobele daad, die een zeer mooi resultaat voor ons allen mee zal brengen, en allemaal nog steeds zo simpel, ook al zijn wij allen in eigen vorm/ bewustzijn aanwezig.

Zoals onze slak zoals wij hem kennen, die zijn huisje met zich mee torst en wij hem wel zien, en hopelijk accepteren en waarderen ,en zijn aanwezigheid  hier ondersteunen, zo zijn er dus ook, die wij niet zo direct kunnen waarnemen, maar toch onze liefde en steun nodigen.

Nogmaals lieve beste mede wezens het zijn roerige tijden, en niets is minder waar, maar toch is er nog niets verloren of aan de hand zogezegd, zolang wij bezig blijven ons het bewust zijn te verruimen, zijn wij nog immer op de juiste weg, en dat is de weg naar volledig herstel.

Schijn    2 februari 21

Lieve mensen schijn bedriegt hier enorm, als je nu anno 2021 februari 2 de wereld in kijkt zou je er van schrikken met alle tumult om ons heen. 

Maar niets is minder waar dan dat we leven in een Almachtig prachtige tijd, met zijn enorme verschuivingen die zich in de psyche van de mens voltrekken, we worden massaal op de proef gesteld, het is een stuwende vooruitgang, en op het eerste gezicht zou je schrikken, en die schrik is eigenlijk een middel dat het doel zal heiligen.

Het ligt in de lijn van bedoelingen dat wij mensen eens na gaan denken, en daar bedoel ik eigenlijk mee, gaan DENKEN wie zijn wij nu eigenlijk en waarom zijn wij hier op deze aarde, en eerlijk gezegd word het ook hoog tijd hiervoor.

Schande komt na de val is een oud gezegde, maar daar is hier voor ons mensjes totaal geen sprake van, we zitten nu eenmaal in een collectief evolutie (groei) proces, of je nu wilt of niet.

Moeder sprak altijd de wijze worden als je de wereld wilt verbeteren begin dan bij je zelf, en mijn lieve god wat had zij het bij het rechte end.

Het is gewoon niet anders.

Het is geen schande om fouten te maken, het zijn lessen en sommige van deze lessen moet je wel eens twee maal leren, of misschien wel drie, zo is het leven ons gegeven, eigenlijk al kant en klaar, ik zeg het vaker de antwoorden op de voor jou belangrijke vragen draag je bij of in je zelf.

Verder is het leven net als een volle punt zak patat, boven op alle grote patatten goed zichtbaar maar de kruimels en kleinere stukjes zijn pas te zien wanneer je het volle zakje geledigd hebt.

Ik wil daar mee zeker het leven niet vergelijken met deze snack, ons leven is gegeven om ons allen te verrijken in en door de geest  die eeuwig is, en dat is wat anders dan een zakje patat want dit, een maal leeg is het op.

Het zijn ook juist dit soort producten die ons eerder kwaad dan goed kunnen doen, en daar mee doel ik niet enkel op voeding waren, maar daar valt alles onder wanneer niet juist genuttigd, er is namelijk niets mis met jezelf te verwennen op allerlei gebied, integendeel, maar ik doel meer op over consumptie, wat massaal al een veelvoud van decennia gaande  is.

Het is niets meer of minder, dan het vullen van gaten in het moment tussen je geest en jij.

U kent het, te veel van het goede kan kwade gevolgen met zich mee brengen, en dit is toch een van de meest simpele lessen van het leven, dus zou je denken!

De tijd van passief beleven is over lieve mensen, want zoals ik hier voor al beschreef we leiden een collectief bestaan, we zijn toch niet alleen hier?

Wie en wat zouden we zijn moederziel alleen op deze aarde, en met welk doel? want het doel is er.

Nee we hebben hier echt met zijn allen stuk voor stuk zelf voor gekozen hier en nu te zijn.

En wellicht al meerdere levens hier met elkaar door gebracht

Om terug te komen op het vullen van gaten in het moment tussen jij en de geest, met deze overconsumptie van goederen en der gelijken, het is allemaal het zelfde proces, daar voor hebben we zo veel meer levens genoten, er was veel tijd voor nodig voor dit in mens groot proces waar we ons met zijn allen in bevinden.

Daar zou een enkel leven niet voldoende tijd en ruimte bevatten, zaken die in de andere dimensies niet aan de orde zijn omdat daar geen sprake van is in die zin.

Maar juist omdat wij hier wel aan gebonden zijn bieden zij weer de nodige expansie die nodig is voor de voort stuwing en vooruitgang van ons mensen ras op aarde.

Hoe vreemd het waarschijnlijk ook klinkt, maar we kunnen trots op ons zelf zijn, en wees dat ook alstublieft ,we hebben het positief zowel als het negatief nodig, het een kan nu een maal niet zonder het ander, het is gelijk aan het ontwikkelen van een foto, wat eerst een negatief beeld geeft zal na ontwikkeling een positief beeld achter laten en daar draait het om.

Ik heb in voorgaand, bericht gegeven van een bittere pil die we zullen moeten slikken, en niets is helaas minder waar, het getuigd hier in van ook niets anders, dan van onze on ontwikkelde geest verbinding, dat we schrikken van ernstige zaken zoals bij voorbeeld moord en dood slag kindermishandelingen, en meer van dit soort rand verschijnselen, waar we steeds meer en vaker mee geconfronteerd worden van daag de dag, denk terug aan het voorbeeld van die patatzak waar onder in de harde en bijna onverteerbare tot zwart gebakken stukjes te zien zijn, op dit punt lieve mede mensen bevinden wij ons nu zo een beetje, om van het patat idee af te stappen, het is een weerzinwekkend beeld niets is minder waar, maar een waar we van af moeten, en dit gebeurd nu in deze tijden, we worden met niet meer of minder een verschrikkelijke waarheid geconfronteerd die zijn weerga niet kent.

Dus van daar een bittere pil, het is omdat wij de waarheid lange tijd ontkend hebben waardoor het als een ziekte door kon sluimeren, het zal ons het besef schenken uit eindelijk dat wij zelf eigenlijk achter  het stuur zitten van ons bestaansvoertuig, en eenmaal het besef opgedaan kunnen wij ons collectief de goede kant op sturen.

Vergeet ook niet dat wij met de wet oorzaak en gevolg te maken hebben, (zelfs de popsterren maken er songs over: Madonna what goes around comes around). 

Ook wel de wet van karma genoemd, en zo doende mogelijk slachtoffer als dader geweest kunnen zijn in de meest uit een lopende zaken, het is daar om juist nu zeer belangrijk dat we onze naasten lief hebben, en niet verfoeien om zijn of haar (mis)daden, maar er begrip voor op proberen te brengen, en zelf niet in negatief handelen of denken vervallen, en zo doende deze negatieve spiraal kunnen door breken.

Eenmaal dit inzicht verkregen en ons eigen gemaakt hebben, kunnen wij het negatief weg gooien en met zijn allen naar een mooi plaatje kijken.

Ik wil met dit schrijven zeker niet vast stellen, dat dit de enige echte waarheid voor u is, neen want er lopen hier op aarde meerdere en uit een lopende levens vormen parallel en door elkaar die allen op eigen wijze worden geleest, hierbij zou ik daarom het gezegde schoenmaker hou je bij je lees, een diepere betekenis willen toeschrijven, begrijpt u.

U zult wel mogelijk gaan denken dat wat een veelvoud aan oude spreuken en gezegden worden er hier gebezigd, ja zo zie je dat er meerdere uitleg mogelijk heden voor verschillende zaken voor handen zijn, en het deze beeldspraken prachtige instrumenten maken, en wij onder anderen daardoor eens gaan weten wat ons is.

Open brief     29 januari 21


Mijn naam is Ronald Liesting ik ben geboren 2-7-1956 te Rotterdam,

en ben bewust dat ik niet enig ben, niet enig in de zin dat ik mezelf niet een ander voel dan anderen, en weet dit ook al geruime tijd.

Dat houd o.a in dat ook ik tijden op zoek was en nog ben naar de waarheid, met dit verschil

dat ik geen genoegen meer neem met een onvolledige of gegiste waarheid, ik vind dat een ieder recht heeft op de enige echte waarheid en strijd daar dan ook voor.

Het heeft bij mij ook meer dan even geduurd voordat ik er achter was, dat die moeilijk op het internet te vinden is.

Maar uit eindelijk hebben die naar mijn mening dood lopende sporen er toch toe geleid dat ik mezelf als enige nog kon raadplegen, nogmaals ook ik heb eerst menig kringetje rond gedwaald.

En daar zit nu juist een bedoeling achter, en wel een van onschatbare waarde, hoe eerder u uzelf gaat raadplegen, des te beter.

Ik zag gister avond een aflevering (op het net) waar in drie Nederlanders in gesprek waren met een zekere heer Charly Ward die van uit Spanje zijn broadcast deed, en het spijt mij echt te moeten constateren en om te zeggen dat wat ik zag en hoorde, een zielige vertoning begin te worden, en dit is al maanden aan de gang, teksten zoals, ga lekker onder uit zitten en geniet van de show, ja een show is het, maar zeker niet vermakelijk.

Er zijn een massa mensen die het allemaal niet zo breed hebben, en op hun laatste beentjes

rond lopen zoals dat heet, en dan doel ik niet alleen op financieel vlak, maar ook en zeker niet geheel onbelangrijk geestelijk hier onder lijden, omdat ze alle hoop op dit soort informatie gericht hebben, en hier zelfs over geld zaken gesproken word, en als je het mij vraagt heeft dat niets maar dan ook totaal niets met de oplossing van het wereld gebeuren te maken.

In tegendeel het is juist een van de oorzaken van dit gebeuren, om het zo maar eens uit te drukken.

Deze drie Nederlanders zullen het vast allemaal goed bedoelen, maar toch kreeg ik er een naar gevoel bij, en vergeef mij, maar dat heb ik vaker als mensen onzeker op mij over komen.

Deze heren waren bezig met vragen te stellen aan de Hr Charly Ward, en op elke vraag kregen zij naar mijn mening een vaag of gegist antwoord, daar bij kon ik me niet van de indruk ontdoen dat alle vier de heren een zeer onzekere uitstraling uit droegen, ik zag dikke twijfel en bij de een meer dan bij de ander.

Lieve mensen ik zeg niet dat deze heren zaten te liegen, althans die indruk kreeg ik niet,

Maar waar moet deze informatie uit eindelijk toe lijden vraag ik me af.

We zijn op dit ogenblik meer gebaat bij echte humanitaire zaken, we kunnen ons beter bezigen met het het ware gebeuren, en laten wij trachten ons EGO te ontsteigen, moet je opletten wat er dan met je gebeurd, er is een heel UNIVERSUM dat naar ons kijkt, en op ons wacht tot dat we eindelijk gaan INZIEN.

Dit wilde ik even kwijt, kon er niet van slapen ben zelfs mijn bed er voor uit gegaan, maar met liefde omdat dit moest mij van het  HART.                                                                                                             Opgeschreven 29-1-2021

                                                                                                                                 te VREELAND.

Hier en nu       25 januari 21

Lieve mensen ik moet met alle respect zo langzamer hand u toch even op het gedrag van de lemmingen wijzen, de situatie nu  is er een van gespannen webben die u meer van uw doel als er naar  leiden.

 Van daar deze note,  het is niet zo zeer dat ik het lot van een ieder mij aantrekt, wat wel zo is maar direct niet zo rellevant.

Het is dat ik weet, en niet geloof want dat deden ze in de kerk was bij ons thuis vroeger een gezegde, maar weet dat we met elk ander verbonden zijn.

Zie hier, de kerken zijn zo goed als gesloten, dat concept want meer was het niet, is afgedaan je kunt de godshuizen nu voor daalders kopen er er van maken wat je wilt, de (duivel) gaat met zijn tijd mee dus nu zijn we geen gelovigen (volgelingen) meer maar patriotten geworden.

Het is mij er niet aan gelegen om mensen die naarstig op zoek zijn naar een oplossing van het (wereld probleem), onder uit te halen, absoluut niet ik zie hun vuur en liefde in hun inzet, maar vergeet niet dat het collectieve zich niet alleen in het positieve bevindt, maar ook in het negatieve.

Als je je innerlijke stem niet goed verstaat, ben je al snel geneigd op het denken over te schakelen, en zoals u waarschijnlijk al weet zijn gedachten kracht velden.

Dus bij twijfel (u kent het) haalt u zelf niet in, trap op uw geestelijke rem, en zet uw voertuig even stil, en controleer uw ge voels peil.

Ik zie zoveel waarschuwing tekens langs onze geestelijke paden, om er een enkele te noemen.

Het gaat de geest niet om handel, maar wel om wandel.

Het dient niets en niemand met het aan bieden van allerlei producten, en al zeker niet tegen betalingen, ik hoop dat ik u de daar achter liggende intentie van niet behoeft uit te leggen, het is alleen maar om u weer een stukje in de stof terug te wikkelen, (en u van uw centen af te helpen)

En van deze producten  hebben we al warenhuizen vol van, en tegenwoordig kan je alle troep vergeef mij deze uitlating maar meer is het niet, en zeker zijn wij mensjes daar nu echt niet meer mee gediend op het internet verkrijgen.

Het staat u natuurlijk helemaal vrij, en sommige van dit soort zaken zoals kleding en dergelijken zijn nu eenmaal onmisbaar , maar ik ga er van uit niet voor een klas kinderen te schrijven.

Het zijn bijzondere tijden, en daar om hebben wij ook massaal gekozen om hier en nu aanwezig te zijn, vergeet niet en dit is zeer belangrijk wat uw aanwezigheid hier in voor belang heeft voor het AL (geheel) het gaat hier niet meer om leiders en of volgelingen lieve beste goede wijze medemensen, besef dit heel goed uw aandeel is stuk voor stuk onmisbaar in het geheel, u bent niet minder wijs dan een elk ander, dat is u vast continu wijs gemaakt door negatieve invloeden in uw menselijk leventje.

Wij zijn allen gelijk en kunnen van de zelfde bron tappen.

Besef dit goed.


Opgeschreven 25-1-2021
te VREELAND.

  

Ken je zelf       21 januari 21

Het is niet een rode en geen blauwe maar een bittere pil, die we met zijn allen moeten slikken, niet terug naar een oud normaal wat er in ieder geval in onze tijd nimmer geweest is maar naar een ander bewustzijn, niet van een 3D naar een 5D maar naar de connectie met je eigen ziel of geest, niet nog steeds gehoed willen worden maar geestelijk volwassen worden. En dat alles doe je in je eentje, nu eens op pad zonder hoeder, en geen HOLLYWOOD verhaal.

U heeft het over uw god, maar die zit niet op het internet die spreekt zeer persoonlijk tegen u, die kan niet gehackt worden zeg maar, de profeten van weleer hadden ook geen internet maar wel een goede verbinding met hun god, zij wisten toen al wat er nu allemaal aan het afspelen is. Het is de bedoeling dat je eerst jezelf eens echt gaat leren kennen / herkennen is het meer, en via dit kanaal van zelfherkenning kunnen we tot een collectief bewustzijn komen, en op die wijze zijn we machtig, zeg maar almachtig. Be grijpt U ? En wat heeft u daar zo al voor nodig. Nu niets, en dat is het mooie er van uw god heeft daar namelijk al lang geleden voor gezorgd, hij is de enige waar u naar zou moeten luisteren als het gaat om groei naar de geest, op weg naar de laan van collectief bewustzijn, en hij heeft het allemaal heel simpel voor u gehouden, zodat dat pad voor ons allemaal weg gelegd is, dat heeft hij ooit lang geleden al voor ons gedaan, geen duur les materiaal of anderszins, geen academische opleiding nodig, nee zelfstudie. En al het materiaal wat nodig is draagt u al lang bij u. U heeft het vast ergens zitten. De een heeft het meer weg gestopt dan de ander, ga maar eens zoeken in de stapel van nonsens die u er in de loop van, boven op gegooid heb, het is er zeker. Uw god heeft u niet van huis gestuurd zonder dat briefje waar op het pad terug naar zijn woning beschreven is. Lieve mensen alle vragen die u heeft daar van draagt u het antwoord bij u in u zelf. En daar voor hier een klein gedicht .

Heb je vragen stel ze jezelf.
Komt het antwoord niet snel genoeg.                                                     
Is het daar voor jou wellicht nog te vroeg
Eigen wijsheid.

Het komt uiteindelijk allemaal goed voor ons allen, vrees is het onbekende. Zoek dus het pad dat u al kent, dat pad is niet duister maar verlicht.

Zoek en gij zult vinden een ware spreuk.

Je hoeft niets aan te leren, het is eerder afleren, je geest weet alles al wat je nodig heb, het is zaak dat te Be Grijpen. Dus grijp je weten.

Wees niet de gevangene van het denken, gooi open de schatkist van je weten, en zie hoe rijk je ben. Als je iets wilt begrijpen wil dat zeggen dat je het al wist, en dat deed je ook.


Voorbeeld uit eigen ervaring van uit de tijd van de dienst plicht.

Klas vol soldaten, man voor de klas wijst met stok een deel van de wereld kaart aan, en zegt daar bij, van nu af is dit jullie vijand. Begrijp je dat?

En laat je je dit zomaar op de mouw spelden zoals dat heet, daar valt voor mij in geen geval iets van te begrijpen, want dat is en was mij volslagen onbekend, in mijn geest en beleving van dat moment. 

Accepteer je deze leugen, dan word je dus gevangene van ander mans denken en dat zonder je ook maar af te vragen waarom hij wil dat je deze leugen, want dat was het, aan neemt. En dat is niets anders dan het testen van de aanwezigheid van je geest, schenk je vertrouwen in je geest, schenk hij je de kracht. Het is in deze niet aan een ieder die met een stok voor een klas jou wijze lessen wil leren. Het is je wijze geest die heel soepel met je mee gaat in je leer proces hier op deze aarde, hij draag alle voor jou belangrijke informatie bij zich, voor in het geval je je tot hem wend, zodat hij je direct van de voor jou juiste informatie kan voorzien. Hij weet van de hoed en van de rand, en is altijd bij je, AL TIJD.

Het is meer ONT WIKKELEN van de indoctrinatie die jou constant wilt IN WIKKELEN waar door het ingewikkeld voor je blijft, wat weer niets anders is dan het testen van de afstand tussen jou en je geest. Kort om je leven is een testbank, als of je aan het armpje drukken ben met je eigen linker arm tegen je rechter arm. Begrijp dit en word EEN met je geest.

Volg je hart
Laat daar waar je gedachten je brengen
Ook je hart aanwezig zijn.

Dit alles werpt voor u mogelijk ook een licht op een tegenwoordig veel voor komend probleem, inzake omgang met naasten vrienden familie uw eigen kinderen en of ouders, zelfs met uw partner waar u het bed mee deel, en u eeuwig trouw aan beloofd heeft . Het geeft des te meer aan dat een ieder zijn eigen geestelijk pad bewandeld, dat wat zij niet voor u uit kunnen stippelen, en u niet voor hen.

Het is juist als u hen de ruimte van tijd en denken schenkt, zij vanzelf sprekend ook dit voor u kunnen doen. In de geest is ruimte geen probleem, daar is er genoeg van. Paden kunnen kruisen in het leven, en dat kan goed en mooi zijn, maar als er een partij aan geeft een ander pad te willen volgen, is dat haar of zijn eigen vrije keuze, en behoeft daar geen belemmering in te krijgen.

 Als u een ander daar in belemmerd om welk een rede dan ook, krijg je al snel een verstopping in de paden, het is wat dat aangaat eender als in het verkeer op de weg op aarde, en zal daar door de boel alleen maar vertragen. Daar in valt en staat alles met het begrip en respect voor elkaar op te brengen, omdat we uit eindelijk allemaal op weg zijn, en al of niet volledig bewust ervan naar het zelfde doel.

Opgeschreven 21-1-2021  
te VREELAND