IK BEN.

Ik heb een zoon                                                                                                                              klinkt voor honderd duizenden anderen zo gewoon                                                                door in mijn leven opgeworpen hindernissen                                                                              heb ik veel van je moeten missen                                                                                                  gebrek aan liefde is het nooit geweest                                                                                          er was de eindeloos lijkende strijd                                                                                                gaande in mijn geest                                                                                                                      respect voor je denken is het enige ik je nog kon schenken                                                      en toch blijf ik hopen                                                                                                                      dat je eens op me toe kom lopen                                                                                                   je vader.